Äventyret Kontakt

Förskolan Äventyret 

Förskolan Äventyret är en liten personlig förskola på Södermalm.

Förskolan kan ta emot 30 barn i åldern  1-5 år.

Förskolans öppettider är 06:30-18:30

Lokalerna är ljusa och inredda på ett tillgängligt sätt för att bjuda in barnen till att utforska och möta olika typer av material.

Vi värnar om leken, fantasin och sagans betydelse för barnen, därför arbetar vi mycket  med sagor och fantasilek.

Omsorg är en viktig del av förskolans uppdrag och vi är måna om att barnets bästa alltid skall vara främst i vårt beslutsfattande. Tydliga rutiner för omsorgsstunderna är viktiga för att vi skall kunna säkerställa att vi uppfyller kraven för en god omsorg och att hänsyn tas till varje barns specifika behov.

Natur och miljö är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten och vi har en tydlig pedagogisk inriktning på vår uteverksamhet. Vi är ute i närmiljö och de närmaste naturområden som finns att tillgå varje dag, där följer vi naturens årstidsväxlingar på ett lekfullt och spännande sätt. Vi tar med oss luppar, lärplattor och annat material ut i skog, park och mark för att möjliggöra ett utforskande i naturen.